Simonsson Debeau, Johan
1661-1735

Masmästare.
Born 1661 in Löfsta Bruk, Österlövsta (C). [1]
Died 1735-05-23 in Masugnen, Gnarp (X). [2]

Johan Simonsson Debeau. Antavla för Olof August Martinsson Born 1661 in Löfsta Bruk, Österlövsta (C). [1] Died 1735-05-23 in Masugnen, Gnarp (X). [2] Masmästare.
f Simon Classon Debeau. Pedigree chart Antavla för Olof August Martinsson Born 1635. ff Nicola Dubois. Pedigree chart Antavla för Olof August Martinsson Born in Belgien. [1] Died 1672 in Västra Ed (H). [1] Masmästare.
 
 
   
 
m Maria Johansdotter Bayard. Pedigree chart Antavla för Olof August Martinsson Born 1639. [1] Died 1717. [1]    
 
   
 

Biography
Simon Dubois son till Nicolas, finns tillsammans med fadern 1657-61 vid Gusum och är redan då gift med Maria Johansdotter Bayard. Eftersom han är masmästare får familjen vänja sig vid flera omflyttningar. Först till Västland mellan 1666-69, sedan till Forsmark 1671-77, Wattholma 1690-82 och Österby 1687-97. Flyttningslängden i Film berättar 1697 att "Masmästaren från Österby, Simon Deboe med hustru och barn är härifrån afskedat till Hälsningland och Iggesundz Bruuk. Maria Bayard begravs 3/3 1717 i Film som Bartran Dubois moder från Österby. Källa: Kjell Lindblom Prosten i Gnarp skrev när Johan Simonsson Debeau gick bort 1735. Födder uti Löffstads bruk av Fadren Simon Claesson Debeau, modren Maria Bajar. Kunde väl läsa i bok. Var hemma i 25 åhr, sedan varit på åtskillige bruk masmästare, men har vid Gnarps Masugn uti 40 års tid. Varit i Löfsta kapell med hustru Maria Gilljam, gift i 39 åhr, avlat tillsammans 7 barn. Left fridsam och saktmodig. Varit merendels sjuklig. Besökte hemma med herrens nattvard. Blev död 28 maj. Levat i 74 åhr.

Marriges and children
Maria Claesdotter Gilljam. Pedigree chart Antavla för Olof August Martinsson Born 1671 in Löfsta Bruk, Österlövsta (C). [1]
Died 1752-07-25 in Galtströms bruksförs (Y). [1]
Married
  Maria Debeau. Born 1701-01-09 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
  Anna Debeau. Born 1702-07-13 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
  Cathrina Debeau. Born 1704-03-03 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
  Simon Debeau. Born 1705-12-20 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
Died 1706-07-19 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
  Johan Jansson Debeau. Masmästare.
Born 1707-05-13 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
  Barbru Johansdotter Debeau. Pedigree chart Antavla för Olof August Martinsson Born 1709-09-13 in Masugnen, Gnarp (X). [2]
Died 1795-03-11 in Gällsta, Gnarp (X). [2]
  Johanna Debeau. Born 1715-01-07 in Masugnen, Gnarp (X). [2]


     

Research done by Martin Martinsson. E-mail: martin(at)olmorsmartin.se

Produced by DISGEN version 8.1e 2009-04-16